MG15 n.A. Storm - PC Leaderboard

Kills with MG15 n.A. Storm

# Rank Flag Player Kills Time Spm
1
GreenQueen_1601 14,888 452:23:03 2,437.46
2
The_Mole_God 9,896 849:26:45 2,702.00
3
2KiRu 5,838 1160:33:57 2,638.66
4
SportGalosh 5,838 3553:26:25 1,406.12
5
wahw 5,577 1030:59:25 1,447.42
6
Maniek28x 5,310 944:23:10 2,780.13
7
palading-man 5,180 1814:24:06 2,212.12
8
BulletOverdose 5,117 2657:05:44 1,881.87
9
th1r3eenth 5,064 3236:47:19 2,915.60
10
N03L2 4,808 571:56:12 2,307.76
11
NorskaVikingen 4,185 795:34:25 2,073.63
12
AthosEarl 4,089 124:14:35 3,394.88
13
timmey1186 3,654 1375:06:40 1,929.72
14
SlipSK_Com 3,023 1993:08:33 2,639.76
15
nice_zeyd 2,981 1353:31:31 1,893.66
16
Yoshikeeeeeeen 2,948 1328:07:24 1,965.22
17
mokuba_spi 2,847 3463:57:07 1,723.60
18
present_hako 2,736 1204:39:42 1,706.97
19
FLAGGTAGAREN 2,643 1142:29:36 1,573.68
20
afromoffmof 2,520 492:47:49 1,387.46
21
fgh159 2,462 1571:05:08 1,181.29
22
Hinz88 2,419 1251:56:35 1,898.33
23
big_kinoko 2,385 1772:04:20 1,583.87
24
llllVIPIIII 2,352 1018:25:06 781.93
25
IIIDeathDogIII 2,306 1234:11:49 2,048.55
26
LastGeneral1 2,293 1481:40:13 1,587.35
27
NERONEMESIS23 2,214 925:28:39 2,229.86
28
b488 1,978 460:12:44 1,286.76
29
Uvuvuwevwevwe_95 1,853 1239:03:50 2,059.93
30
elfahd2020 1,790 2477:45:58 1,511.13
31
stangenbrecher 1,776 1130:25:05 2,814.14
32
shanghaidi1shuai 1,771 16:27:35 9,701.25
33
Kosti7777 1,764 2319:49:09 1,462.96
34
Killer_Queen_GR 1,700 1136:35:44 1,229.16
35
PROTOTYPE_XOF 1,631 1549:29:21 2,090.66
36
Suburiorz-3 1,628 265:22:30 609.16
37
konb999 1,619 337:26:08 1,995.67
38
Heavily_hung 1,616 631:14:56 1,742.32
39
Bogsal 1,610 809:33:17 1,952.42
40
aka-alyak 1,586 1590:49:46 1,614.70
41
Ut_StrontBoerke 1,566 1250:39:30 988.00
42
HZIIII 1,528 825:16:52 1,979.21
43
eledai30 1,521 1566:31:56 3,042.40
44
Upaneeeeeeeeeee 1,492 438:12:14 1,819.00
45
robson1169 1,473 1298:58:58 1,663.84
46
baar989 1,437 21:11:30 2,237.73
47
FrenZill 1,436 1399:47:41 2,445.94
48
Luce9424 1,433 649:27:47 1,543.65
49
radikalkonrad 1,405 258:28:58 1,612.56
50
MaDnNeEs 1,309 1010:21:18 2,662.30
P-STATS NETWORK FORUM LOGIN CREATE ACCOUNT